Forsiden
Treningstider og kampoppsett
Grasrotandelen
INFO SENTER
A-laget
Senior 3
Junior
J-17
1998 Gutter
1999 Gutter
J-15
2000 Jenter
02 Jenter
2000 Gutter
2001 Gutter
2001 Jenter
2002 Gutter
2003 Jenter
2003 Gutter
U-avd., Info trenere/ledere
BIG, Info trenere/ledere
Foreldre
2004 Gutter
Kontakt
Politiattester
04-05 Jenter
2005 Gutter
2006
2007
Fargerik Fotball
Dommere
Fredrikstad FotballCup 2014
Junior jenter
web kurs
Trosvik IF
Mølleveien 9
1613 Fredrikstad
Epost klubbpost@trosvikif.no
Telefon- og mailliste 2013
Her er en telefonliste med alle trenere, lagledere og tillitsvalgte i TIF
Verv Navn Tlf.priv. Mobil Epost
HOVEDSTYRE -2013
Leder Jon Michalsen   911 32 988 jon.michalsen@mesterbakeren.no
Nestleder Cathrine Hundstad   911 00 460 cathun@ostfoldfk.no
Kasserer Trond Paulsen   975 34 415 trond.paulsen@posten.no
Sekretær Tim Kaaber 69 31 97 87 913 79 829 tim.kaaber@bring.com
Fotballeder Tom Arild Larsen   472 87 217 nellikbuen@msn.com
Ungdomsleder Heidi E. Thorbjørnsen 412 17 290 hthorb@fredfiber.net
Barneidrettsleder Sindre Dahlstrøm   488 86 617 sdahlstr@online.no
Leder Husstyret Henriette Dahl 69 39 61 15 905 00 378 hens@fredrikstad.kommune.no
Styremedlem Ellen Marie Skarpaas   917 36 162 e.skarpaas@yahoo.no
Styremedlem Anders Arvesen   415 28 992 anarves@frisurf.no
Styremedlem Tor Vegard Slensvik 69 31 67 74 992 86 472 vegard@slensvik.net
FOTBALLSTYRET -2013
Leder Tom Arild Larsen   472 87 217 nellikbuen@msn.com
Medlem Tom Cato Øren   959 12 487 tomcatoo@fredfiber.net
Medlem Lars Fløtaker   957 69 802 lars.flotaker@fredfiber.net
Økonomiansvarlig Knut Hansen   992 96 076 khansen_311@hotmail.com
G-19 Sten Thorsen   926 06 509  
C-lag Jan Fredrik Iversen   926 49 902  
UNGDSOMSSTYRET-2013
Leder (G98) Heidi E. Thorbjørnsen   412 17 290 hthorb@fredfiber.net
G97 Finn Erling Strand   918 17 511 ijohnsst@online.no
G99 Øyvind Lund   915 46 636 oyvind.lund@fredfiber.net
G00 Jo-Inge Lindback   990 30 770 joinge.lindbach@outlook.com
J98/99 Ulf Eriksen   971 89 007 ulfe@compodeal.no
Trenerkoordinator Andreas G. Olsen   480 37 107 agao@fredrikstad.kommune.no
HUS, ANLEGG OG KIOSKSTYRE -2013
Leder Henriette Dahl 69 39 61 15 905 00 378 hens@fredrikstad.kommune.no
  Freddy Johansen 69 31 00 60 905 54 132 freddy.johansen@fredfiber.net 
  Trond Paulsen   975 34 415 trond.paulsen@posten.no
  Trond Berntsen 69 39 00 09 900 68 760 trond.berntsen@fredfiber.net
  Svein Thorbjørnsen   922 91 540 s-thorb-2011@live.no
  Wenche Johansen   993 27 074 wenche.johansen2008@hotmail.com
  Ellen Marie Skarpaas   917 36 162 e.skarpaas@yahoo.no
Utleie klubbhus Åge Johansen   928 60 371 post@trosvikif.no
KASSERERUTVALG -2013
Kasserer Trond Paulsen   975 34 415 trond.paulsen@posten.no
Regnskap Øivind Tvete 69 31 30 37 908 87 033 ortvete@frisurf.no
Hjelpekasserer Trond Berntsen 69 39 00 09 900 68 760 trond.berntsen@fredfiber.net
LOVKOMITÉ -2013
Leder Anders M.Gjermundsen   488 91 133 anders.gjermund@hotmail.com
  Jens Olav Simensen 69 39 18 10    
  Birger Svein Storberg Olsen      
UTMERKELSESKOMITÉ -2013
Leder Per Edvardsen   906 47 593 per-edva@online.no
  Svein E. Larsen 69 37 64 00 906 46 894

engebret.larsen@gmail.com

 

  Trond Berntsen 69 39 00 09 900 68 760 trond.berntsen@fredfiber.net
  Jan Erik Iversen 69 39 05 01 906 48 096 jaeri-i@online.no
REVISORER -2013
  Birger Mostad 69 39 14 49    
  Ragnar Johansen 69 39 03 63 905 86 082 ragnar.johansen@vesta.no
VALGKOMITÉ -2013
BARNEIDRETTSGRUPPA -2013
Leder Sindre Dahlstrøm   488 86 617 sdahlstr@online.no
G01 Rita S. Johansen   971 28 170 rita.s.johansen@fredfiber.net
G02 Henriette Dahl   905 00 378 hens@fredrikstad.kommune.no
G03 Jorunn Haga   454 27 535 jorunn.haga@gmail.com
G04 Roger Johansen   926 48 300 raagerjohansen@hotmail.com
G05 Hege Hølmo Johannessen   997 21 345 hegeh_j@hotmail.com
G06 Jon Are Wessel   472 74 400 jonwessel@gmail.com
J01 Eva Rotegård   913 57 833 eva@rotegard.no
J02 Jørgen Næs   970 34 265 joergen.naes@amfi.no
J03 Suzanne Walther   466 16 458 suzanne.walther@bufetat.no
J04/05 Trine Lise Martinsen   907 41 478 trinelom@online.no
SENIORLAGENE-2014
Hovedtrener A-lag Ole Martin Nesselquist   908 1 2 064 olemartin.nesselquist@live.no
Trener A-lag Claes Hermansen   416 16 977 claeshermansen@yahoo.no
Oppmann A-lag Lars Erik Larsen 69 31 99 04 905 54 1 20 lelle68@me.com
Keepertrener A-lag Jerry Knutsson   907 85 265
Kaptein A-lag Omar Mulac   915 53 134 omar_mulac@hotmail.com
Fotballeder/ Hovedkontakt Tom Arild Larsen   472 87 217 nellikbuen@msn.com
JUNIORLAG- 2014
Junior G - 2014
Hovedtrener Eirik Amundsen   414 49 754
Trener Marius Larsen  
Fotballeder / Kontaktperson Tom Arild Larsen   472 87 217 nellikbuen@msn.com
Junior J - 2013
Trener Jon Michalsen   911 32 988 jon.michalsen@mesterbakeren.no
Oppmann junior Espen Hvitsten   402 38 678 espenhvi@gmail.com
UNGDOMS-AVDELINGEN
J16 (97/96)-2013
Trener/lagleder Jon Michalsen   911 32 988 jon.michalsen@mesterbakeren.no
G97 - 2013
U-rep. Finn Erling Strand   918 17 511 ijohnsst@online.no
Trener Svein Arild Nilsen   908 53 865 sveanils@hotmail.com
G98 - 2013
U-rep. Heidi E Thorbjørnsen 69 39 15 04 412 17 290 hthorb@fredfiber.net
Trener Zoran Crnogorac   958 71 610 zoran.crnogorac@getmail.no
Oppmann Petter Thorbjørnsen   909 37 642 pthorb@fredfiber.net
J98/99 - 2012
G99 - 2013
U-rep./trener/lagleder Øyvind Lund 69 31 41 68 915 46 636 oyvind.lund@fredfiber.net
Hovedtrener Svein Gressløs   911 69 255 svein.gresslos@veidekke.no
Ass. Hovedtrener Finn Poppe 69 39 60 11 909 87 529 finn@sivingjp.no
Hjelpetrener Haakon Fossvik 69 31 31 37 992 64 250 h.fossvik@em1fredrikstad.com
Hjelpetrener Bjørnar Høistad 69 39 00 27 913 39 749 bjornar.hoistad@fredfiber.net
Hjelpetrener René Laabak   915 57 864 rene.laabak@hhengros.no
Hjelpetrener Tor Morten Olsen   971 23 483 tormo72@gmail.com
Hjelpetrener Trond Marthinsen   977 55 858 timarthinsen@hotmail.com
Tur/fest-arrangør Inger-Lise Olsen   950 66 166 ilio123@hotmail.com
G00 - 2013
U-rep. Jo-Inge Lindback   990 30 770 joinge.lindbach@outlook.com
Økonomi/lagleder Lasse Kjønigsen   958 36 165 lassekj@online.no
Lagleder/materialforvalter Tuan Phan   905 36 469 haichristian@hotmail.com
Trener Richard Høistad   950 85 310 rikhard.hoistad@moller.no
Trener/lagleder Jon Petter Hansen   926 14 502 rdajoppe2@hotmail.com
Trener/lagleder Lars Erik Larsen   905 54 120 lelle68@me.com
Trener/lagleder Dag Høiås   952 81 033 firmapost@blekkspruten.net
J00/01 - 2013
Trener (J00) Hanne Ingvaldsen   901 17 734 hanne_30@hotmail.com
Hjelpetrener (J01) Nysret Dervishi   971 74 747 nuki-dervishi@hotmail.com
Trener (J01) Odd Christian Danbol   958 60 472 odd-christian@mha.no
Hjelpetrener (J00) Lasse Andersson   982 34 844 lasse.andersson@fredfiber.net
 U-styrerepr. fra okt. J01  Heidi Sandholtet      
Sosialkomiteen Heidi Sandholtet   415 01 519 hsandholtet@gmail.com
 J01 Gisken Grynnerup Johannessen   976 72 517 giskenjohannessen@gmail.com
 J00 Eva Roteglrd   913 57 833

eva@rotegard.no

 

  Weronica Inderdal   412 72 188 werkri73@hotmail.com
BIG-rep./U-styrerepr. J00 Eva Rotegård   913 57 833 eva@rotegard.no
BARNEIDRETTSGRUPPA
G01 - 2013
HovedTrener/lagleder Kevin Berg   469 37 808 kevinberg34@icloud.com
Trener/lagleder Kjell Egil Dahl   402 42 092 kjda2@online.no
Trener/lagleder Fredrik Greaker   957 69 766 fredrik.g@newwave.no
Lagleder/hjelpetrener Heine Lien   418 08 030 heine.lien@kynningsrud.no
Lagleder Geir Hesselberg   901 82 425 geir@omn.no
Lagleder Pål Tandberg   906 46 886 paal.tandberg@ryg.no
Kondisjonstrening Åse Karin Rondestveit   404 68 757 as.ka.ro@hotmail.com 
  Børte Mette Kolle Nipe   400 16 931 borte.mette.kolle@fredfiber.net
  Nina Sortland   922 00 952 ninasortland@gmail.nco
  Hanne B.S. Furuheim   994 13 360 hannebonnevie@hotmail.com
  Marit Lie Greaker   489 91 007 mlie@boots.no
BIG-rep. Rita S. Johansen   971 28 170 rita.s.johansen@fredfiber.net
J02-2013
Hovedtrener Kyrre Fritzner   922 49 550  
Trener/lagleder (Hvit) Bjørn Erik Willadsen   468 58 646  
Trener/lagleder (Hvit) Jørgen Næs   970 34 265  
Trener/lagleder (Rød] Kyrre Fritzner   922 49 550  
Trener/lagleder (Rød] Henrik Holmquist   979 70 995  
BIG-rep. Jørgen Næs   970 34 265 joergen.naes@amfi.no
G02 - 2013
Trener/lagleder Sindre Dahlstrøm   488 86 617 sdahlstr@online.no
Trener/lagleder Jan Erik Christensen   901 50 430 jan_erik.christensen@moeller.net
Trener/lagleder Stig Isegran   477 50 031 stig.isegran@hotmail.com
Trener/lagleder Claes Hermansen   916 16 977 claeshermansen@yahoo.no
Trener/lagleder René Olsen   900 99 401

reolsen@cokecce.com

Trener/lagleder Jacek Okienko   450 79 178 jacekvindu@o2.pl
BIG-rep./hjelpetrener Henriette Dahl   905 00 378 hens@fredrikstad.kommune.no
G03 - 2013
Hovedtrener Ove Jørn Luktvasslimo   957 31 390 ojo2008@live.no
Trener Ozzy Gurung   482 04 788 ozzy@gurung@hotmail.com
Trener Ketil Sækingstad   916 60 523 ketil.larsen.sakingstad@loomis.com
Trener Morten Melsom   900 91 453 morten.melsom@fredfiber.net
Trener Dag Refsahl   915 64 541 morene20@hotmail.com
Trener Kim Nilsen   952 69 064 kannil@online.no
Lagleder Lars-Petter Johannessen   480 62 631 jolapett@gmail.com
Lagleder Anita Lyngfoss   930 67 795 anita_aqua72@hotmail.com
Lagleder Ole Roger Hafsmo   473 87 056 ol-roger@online.no
Lagleder Kent Nicolaysen   476 30 999 kn@collicare.no
Webansvarlig Tore Skiftestad      
BIG-repr. Jorunn Haga   454 27 535 jorunn.haga@gmail.com
J03/04/05 - 2013
Trener/lagleder 03 Geir Engen   414 41 719 geir.engen@adecco.no
Trener/lagleder 03 Tommy Olsen   922 85 197 tommy@fredfiber.net
Trener/lagleder 04 Peter Holm   905 13 104 peter.holm@fredfiber.net
Trener/lagleder 04 Morten Haugland   924 43 143 mortenha@hotmail.com
BIG-rep. 03 Suzanne Walther   466 16 458 suzanne.walther@bufetat.no
BIG-rep. 04 / 05 Trine Lise Martinsen   907 41 478 trinelom@online.no
G04 - 2013
Hovedtrener Knud E. Fisker   957 77 831 kefisker@live.dk
Hovetdtrener Joachim Helgesen   907 26 953 joachim.helgesen@multiconsult.no
Hjelpetrener / kampleder Rolf Klerud   901 47 711  
Hjelpetrener / kampleder Trygve Hjortaas   920 29 391  
Hjelpetrener / kampleder Hans Kr. Kjøstelsen   913 79 868 hans.kristian@kjostelsen.no
Hjelpetrener / kampleder Mohodin Omar Abdi   469 43 754 mohodin@hotmail.com
Hjelpetrener / kampleder Aleksander Martinsen   918 04 051 alexander-martinsen@plankebyen.net
Hjelpetrener / kampleder Morten Kristiansen   977 72 071 mork@fredrikstad.kommune.no
Hjelpetrener / kampleder Camilla Imrik   984 24 791 elimr@ostfoldfk.no
Lagleder Pål Karlstad   907 76 767 paal.karlstad@gmail.com
Dugnad og Sosialansv. Bendik Nystrøm   416 12 452  
WEBansvarlig Jarle Stenrud   951 29 217 jarle@stenrud.com
BIG/ hjelpetrener/ kampleder Roger Johansen   926 48 300 raagerjohansen@hotmail.com
G05 - 2013
Hovedtrener Birger Storberg Olsen   900 38 907 bs.storgerg@gmail.com
Trener/lagleder Dag Jansson   906 19 237 dbj@ev.no
Trener/lagleder Per-Erik Gluppe   915 97 469 per.erik.gluppe@ost-revisjon.com
Trener/lagleder Stig Sannes   978 99 925 st-a-s@fibernett.net
Trener/lagleder Rene Eriksen   982 49 016 Rene.Eriksen@embriq.no
Trener/lagleder Lars Thomas Stene   905 73 882 ltstene@hotmail.com
Dugnadsansvarlig Kent Nicolaysen   476 30 999 kn@collicare.no
WEB ansvarlig Stine Ferguson   970 15 393 stine.ferguson@inspiria.no
Leder sosialkomiteen Linda Amundsen   472 84 083 linda.amundsen@me.com
Sosialkomiteen Kikki Nygaard-Monsen   930 64 884 cnyga@online.no
Sosialkomiteen Cathrine Saxegaard   917 00 979 casaxeg@online.no
Sosialkomiteen Trine Nordahl Lindstad   950 64 268 nordahli@online.no
Sosialkomiteen Hilde Ncs   415 69 729 hilde.nas@fredfiber.net
BIG-rep. Hege Hølmo Johannessen   997 21 345 hegeh_j@hotmail.com
BIG-rep. Vara. Tonje Michelle Hrili Jansson   419 04 960 tmhj@online.no
G06 - 2013
Trener/lagleder Nidar Martinsen   911 08 056 nidar.martinsen@fredfiber.net
Trener/lagleder Geir Gjerløw   482 83 823 geir88@hotmail.com
Trener/lagleder Rolf Borgen   412 17 298 rolfaborgen@hotmail.com
Trener/lagleder Tor-Odd Gulaker   971 41 834 tor-odd.gulaker@fd.dep.no 
Trener/lagleder Allan Andersen   924 03 708 trena.x@hotmail.com
Trener/lagleder Iren Amundsen   451 41 760 irenamu@hotmail.com 
Trener/lagleder Trine Skjæveland   402 36 948 jongabrielsen@hotmail.com
Trener/lagleder Trine Lise Gjerløw   906 12 789 tmg55@hotmail.com
Trener/lagleder Rene Bostrøm   934 39 676 rene_bostrom@hotmail.com
BIG-rep. Jon Are Wessel   472 74 400 jonwessel@gmail.com
 Våre sponsorer
http://www.stamsaas.no/?CatID=1189
Steinspruten
http://www.ostfold-liftutleie.no/
http://www.fobbl.no/
https://www.dnbnor.no/
http://www.biltema.no
http://www.torvbyen.no
http://www.pers-tr.no
http://www.zakariassen.no/
http://www.pepe.no/
 Linker
 FFK
 Fotballforbundet NFF
 Byprosjektet
 Fredrikstad Fotballcup
 TIF på Facebook
 Annonsører
Publiseres med enkelWEB fra Integrasjonspartner.